SMB הוועידה ה-11 לעסקים קטנים ובינוניים

SMB

לאחרונה התקיימה הוועידה ה-11 לעסקים קטנים ובינוניים SMB, הוועידה התקיימה במרכז הכנסים Avenue ובה נכחו למעלה מ-600 איש.

הוועידה נערכה על ידי מידע כנסים (אילן ירון) וכללה מסלולי תוכן עם הרצאות מקצועיות ורחבת ביתנים, שם השתתפו עשרות חברות.