שיעור 5 – AD-AS – סיכום שאלות

לפניכם הסיכום של השיעור החמישי , נכתב על ידי אילן ירון (מרצה לכלכלה).

לקריאת סיכום השאלות:

לצפייה בגרף 1:

גרף 1- בניית עקומת הביקוש מהמודל הקינסיאני:


גרף 2- השפעת שינוי בצריכה ציבורית ובהיצע הכסף על הביקוש :

גרף 3- היצע מצרפי ושווי משקל לטווח הקצר:


גרף 4- שווי משקל לטווח הארוך:

גרף 5-ניתוח שאלה 363-17 :

גרף 6 – גמישות הביקוש לכסף והשפעתה על הריבית :

כתוב/כתבי תגובה