שיעור 4 – מבוא לכלכלה מקרו- מודל קינסיאני עם שוק כסף

לפניכם הסיכום של השיעור הרביעי בנושא מודל קינסיאני עם שוק כסף, נכתב על ידי אילן ירון אשר הנו מרצה לכלכלה באוניברסיטה הפתוחה.

לקריאת הסיכום:

שאלה על המודל הכללי ומכפיליו כולל תשובה:

שאלה על המודל הכללי ומכפיליו:

גרף 1- שווי משקל בין שוק מוצר לשוק הכסף ואפקט הקיזוז:

גרף 2- מדיניות פיסקלית במשק באבטלה ותעסוקה מלאה:

גרף 3- מדיניות פיסקלית ומוניטרית מרחיבה למשק באבטלה:

כתוב/כתבי תגובה