שיעור 3 – מבוא לכלכלה מקרו- ביקוש מצרפי ומודל קינסיאני

לפניכם סיכום השיעור שלישי, בנוגע לביקוש מצרפי ומודל קינסיאני , נכתב על ידי אילן ירון מרצה לכלכלה.

לקריאת הסיכום:

לקריאת שאלת החובה יחד עם התשובה:

לקריאת הוכחה תאורטית ותשובה לנושא שמופיע בשאלות 322-16 ו 270-3:

הביקוש המצרפי ושווי משקל במודל הקיינסיאני-גרף 1:

פער אינפלציוני ודפלציוני במודל הקיינסיאני-גרף 2:

שאלה מסכמת על מודל קיינסיאני:

כתוב/כתבי תגובה