מהי יעילות כלכלית במשק?

מאת אילן ירון מרצה לכלכלה

ביעילות כלכלית אנו מדברים על מצב אופטימלי שבו הרווחה הכלכלית הכוללת נמצאת בשיא ומביאה למימוש הפוטנציאל הגלום בה. כינוי למצב זה הנו "אופטימום של פארטו" (Pareto optimum).

הקצאת המקורות במשק במצב של יעילות כלכלית היא שהמצב של פרט או חלק ממנו לא יכול להשתנות ע"י ייצור ו/או חליפין, מבלי שהדבר יגרע מאחר. כלומר, מעין 'משחק סכום אפס'.

עם זאת, חשוב להבין את ההבדל בין יעילות EC_Efficency_Elanכלכלית לבין רווחיות. רבים הם המקרים שבהם יעילות כלכלית מביאה לרווחיות, אבל לא תמיד הרווחיות מבטאת יעילות כלכלית – קיימת אפשרות שגם מפעלים 'לא יעילים' באופן יחסי, יפיקו רווח בשל מכסי מגן, מחסור במצרכים ובשל סיבות נוספות.

אחד המודדים ליעילות כלכלית של מפעל הוא היחס בין מחזורו הכספי לבין הרכוש הקבוע. מודד אפקטיבי אחר שיש לציין, הוא היחס בין היקף המחזור הכספי לבין ההון העצמי או ההון המופעל במפעל.

 

אילן ירון בתקשורת:

אילן ירון: העלמת מס עלולה למוטט כלכלה של מדינה?

אילן ירון: העלמת מס והפסיכולוגיה שעומדת מאחוריה