בריחת הון והשפעתה על הכלכלה

הביטוי "בריחת הון" מתאר מצב שבו הון שבדרך כלל הומר לנכסים נזילים, נע בהיקפים רחבים למדינה אחרת הנחשבת לבעלת יציבות כלכלית. הסיבה העיקרית לבריחת הון היא תנאים מיטביים יותר עבור בעל ההון במדינה אחרת.

אילן ירון מרצה - בריחת הון
אילן ירון מרצה – בריחת הון

נכתב על ידי אילן ירון

כך למשל, אם במדינה א' קיים חוסר ודאות כלכלי ובעיות פוליטיות רבות, יעדיף בעל ההון להעביר את הונו המוחזק במדינה א', למדינה ב', שם החזקת ההון שלו תיחשב לבטוחה יותר.

ההשפעה של בריחת הון, עלולה להביא למצב בעייתי בכל הקשור לעתודות המט"ח במדינה שממנה בורח ההון. כדי למנוע בריחת הון, מנסות ממשלות שונות להגביל את תנועות המט"ח או מקיימות משטר פיקוח מסוים.

אילן ירון מרצה – היכנסו למאמרים נוספים ב'פרשן' >>