אקונומטריה

ענף בתיאוריה הכלכלית אשר מיישם מקבץ שיטות סטטיסטיות וטכניקות מדידה לבעיות המשתנים הכלכליים.

מאת אילן ירון מרצה לכלכלה

arztsamui
תמונה: arztsamui

התיאוריה, אקונומטריה, הוטבעה בשנת 1926 על ידי הכלכלן הסקנדינבי, פריש רנגר, שנחשב לאבי הכלכלה המודרנית של חבל הארץ בצפון אירופה.

האקונומטריה דנה בעיקרה בבדיקת השערות בתחום הכלכלה, כאשר היא  עוסקת בשימוש בנתונים על מנת לאשר או להפריך את ההשערות הללו.

על מנת להעריך ולבחון תיאוריות כלכליות, האקונומטריה בונה בעזרת מודלים מתמטיים ומחשבים חיזוי התפתחות כלכלית וניסוח קשרים בין ענפים שונים כגון: הוצאות צרכנים, שכר, שיעורי השקעות, ריביות וכדומה. המשתנים שלעיל כלולים במשוואה אחת או אף יותר מכך.

אילן ירון בתקשורת:

אילן ירון: העלמת מס עלולה למוטט כלכלה של מדינה?

אילן ירון: העלמת מס והפסיכולוגיה שעומדת מאחוריה