הקרטל ופגיעתו בתחרות

השוק החופשי שואף למצב בו ההתנהלות הכלכלית תהייה רציונלית, ואילו מחירי המוצרים ייגזרו מן ההיצע, הביקוש והעלויות הנלוות ללא התערבות בלתי הוגנת (ראה המושג תחרות משוכללת) ואולם, לעתים קרובות פועלים שחקנים בשוק על פי אינטרסים חד צדדיים, ומקיימים ביניהם קשרים מוכוונים על מנת לייצר לעצמם יותר רווחים ובכך נפגעים הצרכנים ונפגעת התחרותיות.

המידע מאת אילן ירון, מרצה לפיננסים

דוגמא מובהקת לכך הנו קרטל, בו חוברים שניים או יותר ספקי מוצרים ושירותים דומים, ומסכמים מראש על מאפייני שליטה, שיווק, מכסות, בלעדיות ומחירים. הסכמים כובלים אלו נותנים בידיהם כוח גדול הדומה במהותו למונופול, ומובילים להתוויית התנהלות ומחירים העומדים בניגוד לטובת הציבור.

כל עוד מתנהל הקרטל בהצלחה מבחינתם, נהנים המתאגדים מתחרות נמוכה, ומרווחים גבוהים בהרבה מאלו שהיו מתקבלים במצב של שוק חופשי. ואולם, בשל הסיבות שצוינו לעיל, במרבית המקרים התאגדות כקרטל איננה חוקית בישראל, וחבריה עשויים לעמוד בפני השלכות משפטיות חמורות. בנוסף לכך, התאגדות זו נוטה שלא להאריך ימים, מפני שחבריה אינם כבולים זה לזה בחוזים חוקיים, ונוטים להפר עם הזמן את התחייבויותיהם.

דוגמאות לקרטל

יש לציין כי פעמים רבות קיים קושי להוכיח התאגדות כקרטל, מאחר וזו נעשית מאחורי הקלעים ובסיכומים שבעל פה. יחד עם זאת, במדינת ישראל אכן פעלו ופועלים לאורך השנים קרטלים רבים, שחלקם זכו לתהודה בתקשורת:

  • "קרטל המרצפות" – בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת תיאמו ביניהן מספר חברות מובילות בענף השיש והמרצפות הסדרי מחירים וחלוקת שוק. הסדרים אלו הובילו למכירת מוצרים במחירים הגבוהים באחוזים רבים מאלו שהיו קיימים ללא ההתאגדות.
  • "קרטל הקפה" – מהפכת "קופיקס"- עד שאבי כץ וקופיקס שבבעלותו לא החליטו למכור קפה בחמישה שקלים לא שמנו לב אייך ענף שלם "עבד" עלינו, התרגלנו במשך עשור שכוס קפה עולה כמו ארוחה שלמה במסעדת פועלים.

המהפכה של קופיקס

אילן ירון
אילן ירון – קופיקס הורידה את מחירי הקפה

איך לא שמנו לב לעובדה שיש קרטל בענף הקפה? מדוע שכוס קפה תעלה 15 שקלים? ואייך יתכן שכל רשתות הקפה יישרו קו עם מחיר זה בשקל פחות או שקל יותר? התשובה היא שכשקיימת תחרות בין מעטים, גם אם הם לא ייפגשו ביניהם לתיאום מחיר, המחיר יתואם מתוך הבנה הדדית בגלל האינטרסים שלהם וחוסר היכולת של שחקן בודד לשנות את השוק.

כאמור, זה נכון עד לשנת 2013. עד שגילינו שניתן למכור קפה בחמישה שקלים. גם אם רשתות הקפה לא התאגדו קודם לכן, אלא התקיימה ביניהן "הסכמה שבשתיקה" לגבי מחירי הקפה בסניפי הרשתות שלהן, הרי שחלק מבעלי הרשתות כן נפגשו לאחר מהפכת קופיקס על מנת לתאם ביניהם, לזה אנו קוראים BIG MISTAKE מכיוון שבמקום להבין שתקופת ההפקרות והרווחים המוטים מעל רווחי תחרות הוגנת הסתיימו, וליישר קו במיוחד לאור טרנד המחאה החברתית האחרון. הם ניסו לשמר את המצב ובכך עברו בצורה מפורשת על חוק ההגבלים.

כעת הרשות להגבלים עסקיים חוקרת חשד להתארגנות כקרטל מצד בעלי רשתות בתי קפה. על פי החשד, לאחר שנכנס לשוק שחקן חדש המציע מחירים נמוכים במיוחד, התייעצו בעל הרשתות זה עם זה באשר למבצעים, הורדת מחירים, והתנהלויות אחרות בתגובה לשחקן החדש.

הכתוב מטעם אילן ירון, מרצה לפיננסים ולכלכלה באוניברסיטה הפתוחה.