תיאורית השוק היעיל בעידן זרימת המידע הנוכחי

תיאורית השוק היעיל היא תיאוריה מעולם הכלכלה, שפותחה באמצע שנות ה-60 על ידי יוג'ין פאמה, והיא נועדה לספק מידע רב ככל האפשר על החברה ועל ניירות הערך שבבעלותה. לפי אילן ירון מרצה לכלכלה, התאוריה מסתמכת על מחירים של ניירות ערך, שדרכם ניתן להבין את הנדרש על הבעלים שלהם ועל הנכסים שבבעלותם בכל רגע נתון.

מאת אילן ירון – צוות האתר

אילן ירון מרצה לכלכלה
תיאורית השוק היעיל ( bplanet)

מה תיאורית השוק היעיל משקפת?

תיאורית השוק היעיל משקפת את ערכה של המניה או ניירות הערך, בהתאם למצב העכשווי בכל רגע נתון, כך שאם התגלה מידע חדש בדבר עתידה של חברה, מבחינה כלכלית או מכל בחינה אחרת, המידע כבר יגולם בתוך ערך המניה. מצב זה מונע את האפשרות להכות בשוק בתזמון מוצלח על סמך מידע חדש שהתגלה, וכך הופך אותו ליעיל יותר ופתוח לכולם.

מהם התנאים לקיום שוק יעיל?

אילו ירון מסביר כי תיאורית השוק היעיל מסתמכת על כך שבשוק יתקיימו מספר תנאים:

  1. המידע יכול להיחשף לכל דורש ללא עלות או בעלות סמלית.
  2. המידע נגיש לכל פעילי השוק בו זמנית ומתפרסם באופן בלתי תלוי.
  3. השתתפות והימצאות היקף גבוה של משקיעים בשוק.
  4. הסתגלות מהירה והתאמה של שווי מחירים למידע חדש שמופץ.

התגלמות תיאורית השוק היעיל במציאות הנוכחית

אילן ירון טוען שלמרות שקרו מקרים בהם תיאורית השוק היעיל לא הוכחה כרלוונטית, בעידן הנוכחי, בו המידע הזמין והגלובאלי הוא שם המשחק, הופכת התיאוריה לרלוונטית יותר מאי פעם. בעקבות זאת קיימת יותר פעילות בשוק, יותר משקיעים, יותר מידע זמין בזמן קצר ועלויות נמוכות מתמיד.

מאידך, יכול להיות שעקב זרימת מידע בקצב גבוה, לא ניתן לזהות חוסר יעילות בשוק ולא ניתן לבדוק את נכונות התיאוריה בעידן זה.

כך או כך, מסכם אילן ירון, תיאורית השוק היעיל נועדה לייעל את המסחר בשוק ההון ולמנוע את ההנחה, על פיה יש כדאיות בבחירת ניירות ערך בעלי עלות רכישה נמוכה. כמו כן, כיום קיימים גורמים שונים בעולם הכלכלה המנסים לבדוק על ידי מודלים מסוימים האם התיאוריה אכן יכולה להתקיים ובאם מתקיימת, עד כמה היא משמעותית.

אילן ירון, מרצה לכלכלה ופיננסים הוא איש כלכלה ומלמד באוניברסיטה הפתוחה.