מהו כשל שוק וכיצד הוא בא לידי ביטוי בכלכלה הנוכחית?

כשל שוק הוא אחד המושגים הבולטים במסגרת מונחי מיקרו כלכלה, בעיקר בגלל שהמונח מבצע קשר בין המצב הכלכלי לבין ההתערבות המדינית, מה שהופך אותו לרלוונטי יותר מתמיד. המונח כשל שוק, לדברי אילן ירון מרצה לכלכלה, מתאר מצב בו קיים חוסר איזון בין הפריטים השונים, המרכיבים את השוק, כשלמעשה קיימת דרך נוספת שתגרום לשוק להיות יעיל יותר.

מאת אילן ירון מרצה לכלכלה – צוות האתר

כיצד מתמודדים עם כשל שוק?

אילן ירון מרצה לכלכלה
כשל שוק (sheelamohan)

לדברי אילן ירון, כשל שוק למעשה משקף את המצב בו הקצאת המשאבים ומתן השירותים עובדים בצורה לא יעילה ותוך כדי פגיעה בפריטים המרכיבים את השוק, על מנת לחזק פריטים אחרים. כלומר, יכול להיות מצב בו ישנה עדיפות בשוק לבעלי אמצעים, הנובעת מהתערבות ממשלתית תומכת. מצב זה הופך את השוק ללא יעיל ורק על ידי רגולציות ממשלתיות יהיה ניתן לאזן את השוק מחדש. עם זאת, מסביר אילן ירון, יש הטוענים כי התערבות ממשלתית יכולה להיות מזיקה ויש לאפשר לשוק החופשי להתנהל מעצמו.

התגלמות כשלי שוק בכלכלה הנוכחית

מצבים של כשלי שוק באים לידי ביטוי בכלכלה הנוכחית בכמה מישורים – הציבורי, החופשי והצרכני:

  • מישור חופשי – כשל שוק יכול להתבטא בשוק החופשי כהיווצרות של מונפולים, אשר מהווים בעיה לקיומו של שוק חופשי יעיל. כאשר ישנו מונופול ולא קיימות אלטרנטיבות ותחרות, יכול הספק לגבות מחיר גבוה מהלקוח ולספק שירות או מוצר, באיכות נמוכה. אילן ירון טוען, שהתנהלות זו מובילה למצב בו נשאר נתח גדול מרווח השוק אצל גורם אחד ולא מתאפשר מסחר יעיל בין הגורמים האחרים.
  • מישור ציבורי – שירותים ציבוריים כמו בריאות או חינוך ניתנים כשירות חובה לאזרח, בין אם הוא משלם על כך באופן קבוע ובין אם נמנע מכך מסיבותיו שלו (פטור, הנחות, חובות וכדומה). במצב כזה יכול להיווצר כשל שוק באיכות השירותים הניתנים ולדברי אילן ירון, לא ברור אם ביכולתה של הממשלה לגרום לשוק הציבורי להתנהל בצורה יעילה יותר.
  • מישור צרכני – כשל שוק יכול לבוא לידי ביטוי כאשר מעניק עדיפות למוצרים נחותים על פני מוצרים באיכות גבוהה. המסחר הרב של המוצרים הנחותים יוצר מונופול האחראי על תקנים ברמה ירודה, שהופכים במהרה לנורמה מקובלת ואי התחרות לא מעודדת יצירה של מוצרים באיכות טובה.

אילן ירון מרצה לכלכלה ולפיננסים המלמד באוניברסיטה הפתוחה.