התארגנות ענפית – הסוגים השונים

התארגנות ענפית הנה תחום בכלכלה יישומית העוסק במבנה ובארגון של ענפים כלכליים שונים בארץ ובעולם. זאת תוך התייחסות מיוחדת לדרגת התחרות בכל ענף, לגורמים לה ולמידת ההשפעה שיש לה על הענף והמשק בכללותו. עם סוגי ההתארגנות הענפית הנפוצים נמנים מונופול, דואופול, מונופסון, אוליגופול וקרטל. 

מאת אילן ירון, מרצה לכלכלה ופיננסים

סוגי התארגנות ענפית

אילן ירון - חברת החשמל - דוגמא למונופול בישראל
אילן ירון – חברת החשמל – דוגמא למונופול בישראל

קיימים סוגים שונים של התארגנות ענפית, כמתואר בדוגמאות הבאות:

  • מונופול הנו סוג של התארגנות ענפית בו לגורם יחיד יש שליטה או בעלות מלאה על ענף, עם הגבלות על התחרות המותרת כנגדו.
  • דואופול הנה התארגנות ענפית בה רק שתי חברות קיימות או שולטת בענף מסוים. מצב זה עלול להוביל לתיאום עמדות ביו שתי החברות, ולכן הנו מוגבל בחוקי מדינות רבות, כולל ישראל.
  • אוליגופול הנו מצב בו ענף בשוק נשלט על ידי מספר מצומצם של חברות, מצב העלול כמו בדואופול להוביל לתכנון מהלכים כלכליים מתואמים.
  • מונופסון – מכונה "מונופול של קונים" ומתאר מצב של התארגנות ענפית בו שולט קונה אחד בשוק מסוים, בין אם הוא גורם ציבורי או פרטי.
  • קרטל – מספר חברות שהתאגדו יחדיו על מנת להגדיל את רווחיהן ולבטל את התחרותיות ביניהן. מבנה זה עומד בסתירה לעקרון התחרות החופשית, ובמרבית המקרים אינו חוקי.

דוגמאות להתארגנות ענפית בישראל

במדינת ישראל ניתן למצוא סוגים רבים של התארגנות ענפית, לרבות:

 • מונופול – בישראל קיימים מונופולים כמו חברת החשמל, מקורות, אגד ורשות הנמלים.
 • דואופול – ישנם מספר ענפים בהם מתקיים מצב של דואופול כמו בענף תשתיות התקשורת, חברות של תשתיות אינטרנט וחנויות ספרים.
 • אוליגופול – בישראל נשלטים ענפים רבים על ידי אוליגופול, כדוגמת ענף התקשורת הסלולרית, תחנות דלק ובנקים.
 • מונופסון – אופייני ליישובים קטנים ומבודדים בהם יש מעסיק אחד לכל התושבים, אשר קונה את שירותיהם. כמו כן, בישראל חברת החשמל היא הקונה הבלעדי והיחיד של חשמל.
 • קרטלים – התאגדות ענפית למטרות השפעה על מחירי השוק אסורה בכל מדינות העולם וכמובן שבישראל שכן בוודאות היא: פוגעת בתחרות, מעלה מחירים ובכך פוגעת אנושות בצרכנים ובצמיחה של המשק. כך, בשנות ה-90 הואשמו מספר חברות ביטוח בהתאגדות כקרטל לא חוקי וכל מי שמכיר את שוק התקשורת טרום עידן השר לשעבר משה כחלון ידע שגם חברות התקשורת הוותיקות התנהלו כמו קרטל. הדבר אמור גם לגבי הבנקים ובענפים נוספים.

אילן ירון משמש מרצה לכלכלה ולפיננסים באוניברסיטה הפתוחה.