היצע הון והשפעת הריבית עליו

נכתב על ידי אילן ירון – מרצה לפיננסים

תמונה: radnatt
תמונה: radnatt

היצע הון הוא הכספים הקיימים להשקעות הנובעים בעיקר מהחסכונות של משקי הבית. קיימת השפעה משמעותית על היצע ההון כתוצאה מהרגלי הצבירה והרגלי השימוש בחסכונות. כאשר מנתחים את היצע ההון כתוצאה מחסכונות ואת ההתנהגות שלו, מוצאים שקיימת השפעה של שיעורי הריבית על היקף החיסכון.

ריבית גבוהה תעודד כמובן חיסכון (מי שחוסך יקבל יותר כסף על הסכום שהוא מפקיד לבנק), אבל אם המטרה של פלוני היא לחסוך על מנת להבטיח הכנסה עתידית, עליו לצבור קרן קטנה יותר, ככל ששער הריבית יהיה גבוה יותר. כשהריבית תעלה, פלוני יצטרך להקטין את החסכונות שלו וכאשר היא תרד, הוא יצטרך להגדיל אותם.

למעבר לבלוג של אילן ירון מרצה >>